Účtovníctvo

  • ADMINISTRATÍVA
  • SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO

+

  • Výkazy pre manažment
  • Účtovné doklady
  • Evidencia DPH
  • Hlavná kniha
  • Účtovný denník
  • Saldokonto
  • Daňové priznanie k dani z príjmu

Poznámka: Tento modul sa objednáva priamo vo firme, v ktorej ste aktuálne prihlásený

Cena mesačne podľa počtu Účtovných
dokladov za prvú firmu:

V prípade, že máte v E-účtovníkovi založených viac firiem, uvedená cena sa faktúruje za firmu s najväčším počtom účtovných dokladov.

Ostatným firmám sa z vypočítanej ceny podľa ich počtu účtovných dokladov faktúruje iba 15%.

Je to zvýhodnenie napr. pre Účtovné firmy,
ale platí aj pre ostatných zákazníkov s viacerými firmami.