Skladové hospodárstvo

  • ADMINISTRATÍVA

+

  • Skladové karty
  • Cenové ponuky
  • Objednávky
  • Dodacie listy
  • Servisné zákazky

Cena mesačne podľa počtu Príjemok a Výdajok:

PoznámkaModul skladového hospodárstva nie je potrebné objednávať. Faktúra sa za daný mesiac vystaví automaticky, ak vo firme vznikne v tom mesiaci nad 20 Príjemok alebo Výdajok.