Administratíva

 • Vystavovanie faktúr
 • Evidencia došlých faktúr
 • Prevodné príkazy pre banku
 • Import bankových výpisov
 • Pokladničné doklady
 • Predajky (pre registračné pokladne)
 • Zápočty
 • Upomienky
 • Daňové priznanie z motorových vozidiel

Skladové hospodárstvo

 • ADMINISTRATÍVA

+

 • Skladové karty
 • Cenové ponuky
 • Objednávky
 • Dodacie listy
 • Servisné zákazky

Účtovníctvo

 • ADMINISTRATÍVA
 • SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO

+

 • Výkazy pre manažment
 • Účtovné doklady
 • Evidencia DPH
 • Hlavná kniha
 • Účtovný denník
 • Saldokonto
 • Daňové priznanie k dani z príjmu

Vlastný server

 • ADMINISTRATÍVA
 • SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO
 • ÚČTOVNÍCTVO

+

 • Neobmedzený počet firiem